امروزه، ایرانیان مقیم دبی در طیف گسترده ای از فعالیت های اقتصادی مشغول به کار هستند و نقش های کلیدی در اقتصاد این شهر ایفا می کنند و به نظر نمی آید که بر روی بخش خاصی از فعالیت های اقتصادی این شهر متمرکز شده باشند.

فعالیت های اقتصادی ایرانیان در دبی

 

دولت ایران نیز یک مرکزی تجاری در دبی راه اندازی کرده است که همایش های بین الملی و تجاری برگزار می کند و شورای مستقل تجارت ایران، آن محل را اداره می کند تا ایرانیان فعال اقتصادی ایرانی مقیم دبی را کمک کند.

فعالیت های اقتصادی ایرانیان در دبی

بر اساس مقاله ای که در ژانویه سال 2007 در میدل ایست انلاین منتشر شد، اتاق تجارت و صنایع دبی اعلام کرده است که هشت هزار و پنجاه شرکت ایرانی در دبی ثبت شده اند. این در حالی است که شورای تجارت ایران این تعداد را نزدیک به 10 هزار شرکت عنوان کرده است.