خانواده های با نفوذ ایرانی در دبی عبارتند از: گله داری، گرگاش، العقیلی و رفیقدوست .

اعضای این خانواده ها چندین فعالیت اقتصادی و سرمایه گذاری  دارند و نمونه های بارزی از فرصت های کاری موجود در دبی هستند.
خانواده گله داری، البته در سالهای اخیر با مقداری پسرفت مواجه شده اند ولی سابقه ی طولانی در فعایت های سازمانی و تجاری از دهه 1940 در این شهر دارد و یکی از خانواده های بانفوذ و قدیمی شهر دبی می باشد.

خانواده های مشهور ایرانی در دبی

 

اعضای این خانواده  اصلتا اهل شهر گله دار در ایران است. سه بردار گله داری اولین هتل مدرن در شهر دبی را ساختند که شامل هتل اینترکانتیننتال و هیتات رجینسی در اواسط دهه 1970 می شود.

یکی از بزگرترین چهارراه های دبی عبدالوهاب گله داری نام دارد این نامگذاری به خاطر نزدیکی به محل نمایشگاه ماشین معروفی که متعلق به این خانواده است یعنی نمایشگاه  گله داری موتورز ، صورت گرفته است.

عبدالوهاب گله داری همچننین روزنامه گلف تایمز را راه اندازی کرد و یکی از فرزندانش سردبیر روزنامه خلیج تایمز بود.

امروزه یکی دیگر از فرزندان گله داری به نام عصام گله داری مدیرعامل شرکت توسعه دهندگان بین المللی عمار است که برج دبی را می سازد و قرار است که بزرگترین برج جهان باشد.

خانواده های مشهور ایرانی در دبی

همچنین خانواده های بزرگ دیگری مثل العقلیلی روابط تجاری قابل توجهی با امریکا و ایران دارند. البته اعضای خانواده العقیلی با در حوزه سرمایه گذاری در ایران پسرفت هایی داشته اند و رابطه آنان با شرکای ایرانی خود کم شده است.