مهاجران ایرانی، چه کسانی که قبل و چه کسانی که پس از انقلاب اسلامی به دبی آمدند، نقشی قابل توجه در موفقیت اقتصادی دبی ایفا کرده اند.
دبی همواره پذیرای مهاجران ایرانی بوده که در همه ی حوزه های اقتصادی فعالیت می کنند. البته، تنش بین دو دبی و ایران و افزایش فشار بین المللی در مورد ایران باعث به وجود آمدن مشکلاتی برای جامعه اقتصادی دبی شده است.

تاریخ رابطه اقتصادی ایران و دبی

 

به گفته ی اتاق تجارت و صنعت دبی، ایرانیان و غالبا تاجران این کشور، در بین اولین بیگانگانی هستند که در امارات متحده ی عربی فعالیت اقتصادی را شروع کردند.
از زمان دهه 1950 که ایران پویاترین اقتصادی منطقه را داشت، بازار دبی، اول از همه متوجه ایران بود.

تاریخ رابطه اقتصادی ایران و دبی

حاکم دبی، شیخ راشد به ایرانیان خدمات و مشوق هایی مثل زمین رایگان، محافظت شخصی و معافیت از پرداخت گمرگ ارائه کرد تا در این کشور سرمایه گذاری کند.

با فشارهای اقتصادی غرب علیه  ایران  پس از انقلاب 57 ، دبی نقشی جدی به عنوان مرکز صادرات برای ایران بازی کرد.