دبی یکی از شهر های مدرن و پیشرفته است که در زمینه های مختلفی توسعه یافته و امکانات زیادی را برای مسافران و همچنین افراد مقیم آن جا فراهم کرده است. یکی از این زمینه ها، مسایل آموزشی و موارد وابسته به آن است. دبی نسبت به تامین استانداردهای بالای آموزشی و ارائه خدمات و تسهیلات به اتباع و افراد غیر تبعه و خارجی در تعداد زیادی از مدارس دولتی و خصوصی که بسیاری از برنامه های درسی بین المللی و امکاناتی همچون ورزش و سایر برنامه های شکوفایی استعداد منعکس شده است، خود را متعهد می داند.

انتخاب مهدکودک یا مرکز مراقبت از کودکان

به علاوه بسیاری از مراکز پیش دبستانی دولتی و خصوصی  همچون گروه های بازی، کودکستان ها، مهدکودک ها و مدارس نوزادان نیز موجود است. هزینه ها نیز بر مبنای نوع مدرسه و امکانات آن مختلف می باشد. ثبت نام کودکان و روش های ثبت نام آن ها نیز بر اساس معیارهای خاصی همچون ارائه مدارک لازم مطابق قانون آموزش و پرورش امارات متحده عربی است.

انتخاب مهدکودک یا مرکز مراقبت از کودکان