شیخ زاید خیابانی چندبانده به موازات طول دبی می باشد که در کنار ساحل، کشیده شده است.  برج دبی و مراکز خرید گران با اجناس مرغوب و آسمان‌ خراش‌هایی که بیشتر آن ها هتل هستند در شیخ زاید شمالی واقع اند. در این مطلب لیست هتل های ارزان قیمت را در این منطقه ذکر می کنیم.
هتل آپارتمان ساوی سوییت : چهار ستاره- فاصله از شیخ زاید شمالی: 8 کیلومتر،  هتل آپارتمان ساوی پارک: سه ستاره- فاصله از شیخ زاید شمالی: 9.5 کیلومتر، هتل آپارتمان گلدن سندز:  سه ستاره- فاصله از شیخ زاید شمالی: 10 کیلومتر، هتل آپارتمان دار السندس: سه ستاره- فاصله از شیخ زاید شمالی: 9.6 کیلومتر، هتل سی ویو: چهار ستاره- فاصله از شیخ زاید شمالی: 9.6 کیلومتر.

هتل های ارزان قیمت در  شیخ زاید شمالی

هتل آپارتمان گرند میدوست: چهار ستاره- فاصله از شیخ زاید شمالی: 9.9 کیلومتر، هتل آپارتمان مون ولی: سه ستاره- فاصله از شیخ زاید شمالی: 9.8 کیلومتر، هتل آپارتمان رمی: سه ستاره- فاصله از شیخ زاید شمالی: 9.8 کیلومتر، هتل پالم بیچ: سه ستاره- فاصله از شیخ زاید شمالی: 9.8 کیلومتر و هوارد جانسن: سه ستاره- فاصله از شیخ زاید شمالی: 9.9 کیلومتر.

هتل های ارزان قیمت در  شیخ زاید شمالی