میدان جمال عبدالناصر معروفترين ناحيه شهر نزد مسافران ايراني است. در اطراف اين ميدان، فروشگاه های عرضه کننده لوازم الکترونيکی، صوتی تصويری و موبايل را به وفور مشاهده می کنید.

میدان جمال عبدالناصر

چندين فروشگاه معروف ايرانی نيز در نزديکی اين ميدان قرار دارند. برج ديره که بورس فروش فرش ايرانی است نيز در ضلع جنوبی اين ميدان واقع شده است. در فاصله کمی از اين ميدان به مرکز خريد تويين تاورز می رسيم که بدليل قرار گرفتن دو رستوران معروف ايرانی در آن، مرکز رفت و آمد مسافران ايرانی تور دبی است.