Back to Top

مرکز خرید الغریر

این مرکز با وسعتي حدود 90 هزار متر مربع در دو طبقه بنا شده است. سال ۲۰۰۳درمرکز خرید الغریردبی نوسازي انجام گرفت . با نوسازی این مرکز تعداد فروشگاه هاي آن  به بیش از 400  فروشگاه افزايش داده شد و مجموعه هاي ديگري نيز به اين مرکز خريد، اضافه شده است.


مرکز خرید الغریر

 

بازار کرامه

بازارکرامه از‌ ارزانترین بازارهای دبی است و درمنطقه ی کرامه قرار گرفته است.
این بازاربا قیمتهای ارزان و مناسب وبرچسب قیمت با نرخ ۱۰ تا ۲۵ درهم مشتریان زیادی را به خود‌ جذب کرده است. بسیاری ازایرانیان مخصوصا برای خرید سوغات به سمت این بازار کشانده می شوند.

 

صفحه6 از6