پیست اسکی سرپوشیده در دبی، این اولین پیست سرپوشیده در خاورمیانه در قلب بیابانهای امارات می باشد که در سپتامپر ۲۰۰۵ ساخته شده، این پیست اسکی که در مرکز خرید “مول امارات” قرار گرفته است.

پیست اسکی سرپوشیده

و یکی از جاذبه‌های دیدنی ساخت بشر در قرن حاضر می باشد که زیبایی‌های خاص خود را دارد. این پیست و مرکز خرید آن توسط شرکت مجید آل فاطیم از ثروتمندان دبی اداره می شود.