قلعه کوچک الفهیدی در سال ۱۷۸۷ و با هدف دفاع از بندر در برابر دزدان دریایی و غارتگران ساخته شد.

موزه ملی دوبی

از ابتدای قرن بیستم این قلعه کم کم دچار تخریب شد، اما سنگ های مرمرین و دیوارهای گچی این بنا مجددا تعمیر شدند .امروزه این قلعه میزبان موزه ملی دبی و یکی از دیدنی های تور دبی می باشد. به محض ورود به موزه دبی، روزهای قبل از کشف نفت و رسیدن کشتی های حامل نفت به این منطقه در ذهنتان تداعی می شود. طراحی زیرکانه فضاهای زیر زمینی این موزه به گونه است که شما را از زندگی روزمره در مدرنیسم دبی، به روزهای آغازین دبی می برد.