Back to Top

پارک خور

پارک خور با طولی برابر 2.6 کیلومتر در امتداد خور دبی و در حد فاصل دو پل المکتوم و القرهود در بخش بردبی واقع شده است و یکی از دیدنی های تور دبی می باشد. شهر بچه ها در این پارک قرار دارد.

پارک خور

صفحه1 از10