به دلیل گردشگر پذیر بودن شهر دبی، حمل و نقل دبی امکانات خوبی برای شهروندان و مسافرین در نظر گرفته است. یکی از وسایل حمل و نقل عمومی تاکسی است که به وفور برای رفاه حال مسافرین یافت می شود. یکی از این موسسه های تاکسی، موسسه تاکسی دبی (DTC) می باشد که معتبرترین تاکسیرانی دبی است. همه تاکسی های این موسسه، تاکسی متر دارند.

تاکسی در دبی

 

در تمامی پاساژها و مراکز خرید ایستگاه تاکسی موجود است. هزینه تاکسی برای هر کیلومتر در خلال ساعت های 6 صبح تا 10 شب 6 درهم، از 10 شب تا 6 صبح نیز 7 درهم می باشد. اگر در ساعات شلوغی بیرون بودید و نتوانستید تاکسی پیدا کنید به نزدیک ترین هتل مراجعه کنید. در آن جا ایستگاه تاکسی موجود است. حتی نگهبان درب ورودی هتل نیز می تواند با تاکسیرانی تماس گرفته و برای شما تاکسی بگیرد.

تاکسی در دبی

اگر از این سر شهر برای آن سر شهر تاکسی بگیرید، حدود 80 درهم برای شما هزینه در پی خواهد داشت. با 20 درهم هم می توانید یک دور کوتاه در سطح شهر بزنید.