طي بیست سال گذشته جاده‌های زیادی در دبی ساخته شده است. هم اکنون نیز شبکه‌های تاثیر گذار از راه‌ها در حال ساخت می باشد. راهداری دبی اعلام نموده که شمار جاده‌های ساخته شده  دبی در 10 سال گذشته 2 برابر شده است.

ترافیک دبی


جاده‌ها به کليه نواحی اصلی دبی دسترسی دارند.  با وجود ساخت جاده های جدید، حجم بالای ترافيک يک مشکل بارز و آشکار در دبی می باشد.  در سال 2007 دبی به عنوان پرترافيک‌ترين شهر خاورميانه از قاهره پيشی گرفت که به طور متوسط روزانه 1.45 دقيقه خودرو ها در ترافیک می مانند.


 ترافیک دبی

به طور خاص،  نقاط  شلوغ شهر شامل جاده‌های ورودی و خروجی به مرکز شهر از بار ترافیکی بیشتری برخوردار است. در ساعت شلوغی جاده شيخ زايد و پل مکتوم از ترافیک بالایی برخوردار می شود.