در دبي خودروها در طرف راست جاده حرکت می کنند  و استفاده از کمربند ايمنی در صندلي های جلو اجباری می باشد.‌  کوکان زير 10 سال مجاز به نشستن روی صندلی جلوی خودرو نيستند. جريمه  تخلف از این قانون، 100 درهم و چهار نقطه سياه می باشد. 

قوانین رانندگی در دبی

در وب سايت پليس دبی جزئيات جريمه‌های تخلفات رانندگي قرار دارد. به عنوان نمونه برای سرعت غيرمجاز، 200 درهم جريمه در نظر گرفته شده است. همچنین جريمه پارک کردن از 100 درهم شروع شده و بسته به نوع تخلف نقاط سياه روی گواهينامه ثبت خواهد شد.

قوانین رانندگی در دبی

با گرفتن 12 نقطه سیاه بايد برای گواهينامه دوباره تقاضا کنيد. بیشتر جريمه‌‌ها در هنگام ثبت وجوه ساليانه پرداخت می گردند ولی جريمه پارک کردن که روی برف پاکن خودرو قرار داده می ‌شود، يک يا دو هفته فرصت پرداخت دارد خواهد داشت.