بسیاری از گردشگران و مسافرینی که به دبی مسافرت می کنند،  گزینه ای جز اجاره ی خودرو ندارند. در دبی چندین شرکت کرایه ماشین موجود است که خودرو به مسافرین اجاره می دهد. شرکت های کرایه ماشین در دبی تصدیق های موقتی برای توریست ها صادر می کنند که  بوسیله آن جهانگردها و مسافرین  می توانند در شهر به راحتی رانندگی نمایند.

اجاره ماشین در دبی

 

بیشتر شرکت های اجاره خود رو موارد زیر را در اجاره ی خود لحاظ می کنند : ثبت ، نگهداری ، تعویض ، کمک 24 ساعته و بیمه. هرچند برحسب هزینه های تعمیرات ، ثبت مجدد و سرویس کردن شاید اجاره طولانی مدت گران تمام شود اما بهتر آن است که بررسی شود که از چه بنگاهی خودرو اجاره می شود. شاید بتوان تخفیف شرکتی گرفت.

اجاره ماشین در دبی

به علاوه اجاره به صورت هفتگی ، ماهیانه یا سالیانه می باشد.