فرودگاه بین‌المللی دبی بزرگترين فرودگاه كشور امارات متحده عربي است که دارای مرکز خرید نیز می‌باشد. این فرودگاه جوایز زیادی به دلیل طراحی و سرویس عالی اش دریافت کرده است.

فرودگاه دبی

اين فرودگاه دارای چند ترمينال است. بر اساس تعداد مسافری که از فرودگاه های دنیا استفاده می کنند و تعداد هواپیما هایی که وارد باند می شوند، هر ساله آماری اعلام می گردد و بر همین اساس فرودگاه بین المللی دبی امارات با انتشار گزارش تعداد مسافرانش در سال 2014 اعلام نمود که با پشت سر گذاشتن فرودگاه هیثرو لندن هم اکنون پرترافیک ترین فرودگاه جهان محسوب می شود.

فرودگاه دبی

شیخ احمد بن سعید آل مکتوم رییس فرودگاه بین المللی دبی بیان کرد: دستیابی به چنین موقعیتی از طریق تجربه 50 ساله و دید بلند مرحوم شیخ راشد بن سعید آل متکوم امکان پذیر شده است.