توردبی ویژه تیر 95

تاریخ رفت : 22 تیر

تاریخ برگشت : 3 مرداد

ساعت رفت و برگشت : 15:30 - 12:30

مدت تور : 3 شب و 4 روز

پرواز : ایر عربیا

اقامت : هتل 3 ستاره دبی پالم

قیمت تور : 940.000 تومان