دبی یکی از شهر های امارات متحده عربی است که در امر آموزش و پرورش بسیار پیشرفته بوده و به این مساله بسیار اهمیت می دهد. در حقیقت آموزش و پرورش به عنوان یکی از اولویت های مهم این شهر محسوب می شود. امارات در حال حاضر به خانه ای برای شاخه های دانشگاهی برای تحصیلات عالی در استرالیا، آمریکای شمالی، آلمان و سایر کشورها تبدیل شده است.

تحقیقات عالی و تحصیلات بین المللی در امارات

در دانشگاه های دبی امکانات زیادی برای دانشجویان فراهم شده است. دانشجویان در کشور امارات متحده عربی هم اکنون دسترسی به دوره های آموزشی مختلف از جمله بازاریابی، مالیه و حسابداری و جانور شناسی دارند.

تحقیقات عالی و تحصیلات بین المللی در امارات
تعداد زیادی از گزینه های متعدد دیگر نیز پیش روی اتباع امارات متحده عربی و دانشجویان خارجی موجود است.