یکی از مسایلی که ممکن است برای برخی از دانشجویان از اهمیت بالایی برخوردار باشد، مساله کار های نیمه وقت و پاره وقت می باشد که برای تامین هزینه های دانشجویی، برخی از دانشجویان تمایل به انجام این گونه کار ها هستند. در برخی از کشور ها و شهر ها ممکن است این امکان فراهم نباشد ولی در دبی این امکان برای دانشجویان به راحتی فراهم است.

کار نیمه وقت دانشجویان در دبی

دانشجویان در دبی می توانند با حمایت مالی دانشگاه به طور کاملا قانونی و نیمه وقت و با مجوز وزارت کار به موجب حکم سال 2011 صادره به عنوان بخشی از قانون کار امارات متحده عربی به صورت نیمه وقت به کار و فعالیت مشغول شوند.

کار نیمه وقت دانشجویان در دبی


این گونه مقرراتی که اجازه کار نیمه وقت را به دانشجویان می دهند، با هدف پشتیبانی از حقوق دانشجویان برای عدم بهره کشی از آنها طراحی گردیده است.