دبی تعداد زیادی دانشگاه و موسسات آموزش عالی دارد که به دلیل حجم زیاد دانشگاه ها در دبی که دامنه ای گسترده از برنامه های آموزشی را ارائه می نمایند، باید اعتبار این موسسات را قبل از ثبت نام در کالج یا دانشگاه خود در موسسعه اعتبارسنجی دانشگاهی مورد بررسی و ارزیابی قرار دهید.

بررسی اعتبار در دانشگاه های دبی

بنا بر حکم صادره در سال 2011 به وسیله شیخ حمد بین محمد بن رشید آل مکتوم، امیر دبی و رئیس شورای اجرایی شهر دبی، دانشجویان دانشگاه های مناطق آزاد در دبی تائیدیه گواهی های خود را می توانند از سازمان توسعه دانش و منابع انسانی (KHDA)  دریافت کنند.

بررسی اعتبار در دانشگاه های دبی

بنا بر روش های KHDA، فارغ التحصیلان دانشگاه های مناطق آزاد در دبی، باید اعتبار دانشگاه های خود را استعلام کنند که در پاسخ KHDAتائیدیه مربوط به آن را برای آنها ارسال خواهد کرد. هر گواهی یا رونوشت بنا بر مقررات KHDA بهایی برابر با 200 درهم امارات متحده عربی خواهد داشت.