در دبی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی متعددی وجود دارد که می توان برای ادامه تحصیل به آن ها مراجعه نمود. یکی از این مکان ها مرکز ارتقاء تحقیقات و آموزش کاربردی نام دارد که فعالیت خود را به عنوان بازوی اصلی HCT آغاز کرد و هم اکنون به یکی از بزرگترین مراکز ارائه آموزش عالی در خاورمیانه تبدیل شده است.

دانشگاه های مختلف در دبی

یکی دیگر از دانشگاه ها، دانشگاه امارات متحده عربی است که به دلیل کیفیتی که دارد شهرت داشته و بیش از 50 رشته را از جمله در مقطع دکتری ارائه می نماید. دانشگاه دیگر، دانشگاه زاید نام دارد که در مقاطع خود اتباع امارات و سایر کشورها را می پذیرد.

دانشگاه های مختلف در دبی


اتباع امارات و دیگر کشورها که تمایل به تحصیل در این دانشگاه ها می باشند، باید از معیارهای پذیرش همچون گذراندن آزمون ارزیابی مهارت آموزشی، برخوردار شوند. یکی دیگر از دانشگاه ها دانشگاه حمدبن محمد است که فرصت هایی را برای یادگیری مادام العمر به کمک فناوری های یادگیری الکترونیک ایجاد می نماید.