دولت هوشمند و پیشرفته دبی با کمک شهرداری دبی توانسته تعدادی از کتابخانه های اداری را در چارچوب خدماتی با نام eLibray یکپارچه سازی کند. این کار ویژگی های خوبی دارد. با این روش، محققان و کارمندان به آسانی قادر به بررسی مقالات و اسناد بوده و برای این کار لزومی به حضور فیزیکی در کتابخانه ها ندارند.

کتابخانه های فدرال در دبی

اعضاء اتاق دبی به منابع بسیار خوبی دسترسی داشته و این در حالیست که اعضاء کتابخانه پلیس دبی به منابع پلیسی و حقوقی دسترسی خواهند داشت. وزارت توسعه فرهنگ، جوانان و جامعه در سطح فدرال کتابخانه هایی را در راس الخیمه، ام القواین، فوجیره، مدینه الزید، جزیره دلما، دیبا و مسافی تاسیس کرده است.

کتابخانه های فدرال در دبی
همچنین مرکز ملی اسناد، مدارک و تحقیقات در ابوظبی نیز وظیفه حفظ و بایگانی اسناد و سوابق دولت امارات متحده عربی را بر عهده دارد.