در دبی کتابخانه های مختلفی برای علاقه مندان به مطالعه کتاب های گوناگون وجود دارد و خانواده ها می نوانند از این امکانات و کتاب های مختلف استفاده نمایند. خوشبختانه سازمان فرهنگ و هنر دبی کتابخانه های عمومی خوبی در دبی دارد که مطالبی به زبان های عربی و انگلیسی داشته و  ازکودکان، اشخاص و خانواده ها، مبالغ بسیار کمی به عنوان حق عضویت دریافت می نمایند.

حق عضویت در کتابخانه های عمومی دبی

حق عضویت فرد و خانواده فقط 50 درهم بوده و برای 5 سال علاوه بر بیعانه 150 درهمی برای افراد و 200 درهمی برای خانواده، اعتبار خواهد داشت. عضویت کودکان 1 تا 12 ساله کاملا رایگان و مجانی بوده و فقط بیعانه ای 75 درهمی کافی می باشد.

حق عضویت در کتابخانه های عمومی دبی

تمامی کتابخانه های عمومی بخشی مجزا برای کودکان همراه با سالن مطالعه، اتاق فعالیت و امکانات سمعی و بصری دارند که کودکان به راحتی می توانند از آن امکانات لذت ببرند.