مطالعه در همه سنین مخصوصا در دوران کودکی بسیار اهمیت دارد. مطالعه سبب تقویت ذهن می شود و به این طریق ذهن فعال شده و دانش فرد در زمینه های مختلف بیشتر شده و در نتیجه در سنین بالاتر هنر و خلاقیت وی بیشتر خواهد شد. راه های مختلفی برای مطالعه وجود دارد. برای آن که از طریق کتب، مجلات، روزنامه ها و اینترنت به دانش جهان دست یابیم و آگاهی پیدا کنیم، باید از توانایی خواندن برخودار باشیم.

لزوم مطالعه کودکان در کتابخانه

پدر و مادر در این زمینه نقش بسیار مهمی را ایفا می کنند. والدین باید با خواندن کتاب برای کودکان خود به ویژه پیش از خواب، آنها را به مطالعه تشویق کنند. زیرا مطالعه در طی سال های ابتدائی ضمانت می نماید که کودکان از فرصت های بهتر و بیشتری برای خلاق بودن برخوردار گردند.

لزوم مطالعه کودکان در کتابخانه