انتخاب مدرسه همواره برای والدین کار چندان ساده ای نیست. این که مدرسه ای انتخاب شود که از لحاظ سطح علمی بالا بوده و همچنین امکانات خوبی برای دانش آموزان فراهم آورد، نیاز به تحقیق و بررسی دارد. از این رو گزارش های بازرسی مدارس KHDA می تواند به این امر بسیار کمک نماید.
یکی دیگر از وبسایت های اجتماعی، Which School Advisor نام دارد که تمام مدارس در دبی و امارات متحده عربی را مورد بررسی قرار داده است.  KHDA پیشنهاد امضا قراردادی الزام آور به لحاظ حقوقی میان والدین و مدارس را داده است.

انتخاب مدرسه در دبی

این قرارداد حقوق و مسئولیت های هر یک از طرفین از جمله سیاست های گرفتن شهریه و پذیرش، هزینه های مدرسه، حضور، مفاد سلامت و ایمنی و حمل و نقل را مشخص می نماید. به علاوه مسئولیت های والدین در برابر مدارس را نیز ذکر کرده است.

انتخاب مدرسه در دبی