یکی از مراکز مهم علمی فرهنگی ایرانیان در امارات دانشگاه های ایرانی در امارت می باشد. کشور امارات و بویژه شیخ نشین دبی در سال های اخیر توجه زیادی به مساله تحصیلات در دانشگاه ها داشته و زیر ساخت های مناسبی نیز در این امر فراهم کرده است. ایرانیان از آن جایی که بسیار در پی علم و ادامه تحصیلات در مقاطع مختلف هستند، جامعه ایرانی نیز همگام و همقدم با این سیاست امارات با داشتن سه مرکز دانشگاهی ، دانشگاه آزاد اسلامی ، دانشگاه پیام نور و دانشگاه شیراز موفق شده است که بخش مناسبی از علاقمندان به تحصیل ، بویژه ایرانی را جذب کند.

دانشگاه های ایرانی در امارت

شماری از این دانشگاه ها علاوه بر مقاطع کاردانی و کارشناسی حتی در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری نیز رشته های مناسبی را برای متقاضیان ارائه می دهند. قابل ذکر است که طبق آمارهای غیر رسمی، تعداد چند هزار نفری دانشجوبان ایرانی مشغول به تحصیل در دیگر دانشگاه ها نشان دهنده علاقه مندی جامعه ایرانی به تحصیل و همچنین ظرفیت توسعه ای دانشگاه های ایرانی را آشکار می کند.

دانشگاه های ایرانی در امارت