ایرانیان در امارات به عنوان گروه و قشری که همواره در پی علم بوده و از تحصیلات بالایی برخوردارند شهرت دارند. این معروفیت در حدی است که حکومت امارات امکانات علمی زیادی را برای آنان در نظر گرفته است. یکی از این مراکز علمی فرهنگی مهم سرپرستی مدارس می باشد.

سرپرستی مدارس از مراکز علمی فرهنگی ایرانیان امارات

این ارگان جزو یکی از بهترین مراکز علمی امارات است که  با تحت پوشش قرار دادن 8 مجتمع آموزشی در امارات و یک مدرسه استثنایی و نظارت  و توجه بر مراکز آموزش از راه دور که همگی با سیستم آموزشی ایران و به زبان فارسی به فعالیت مشغول اند، یکی از مراکزی محسوب می شود که بالاترین جمعیت ایرانی را از لحاظ علمی و فرهنگی تحت پوشش خود دارد.

سرپرستی مدارس از مراکز علمی فرهنگی ایرانیان امارات
با وجود برخی مشکلات در زمینه روند اعزام معلمین و مدت زمان ماموریت آن ها و نحوه انتخاب و جابجایی مدیران که تاثیرات منفی بر روند آموزشی دارد، اما همچنان از بهترین ظرفیت های علمی و فرهنگی جامعه ایرانی در امارات به شمار می آید.