فرمانروایان آل مکتوم حکام امارت دبی
شهر شیخ‌نشین دبی توسط خانواده آل مکتوم تأسیس شد و تاکنون نیز این خانواده بر آن حکومت می نمایند. زنجیره مستقیم فرمانروایان آل مکتوم ومؤسسین امارت دبی که در این شهر حکمرانی نمودند، عبارت اند از: مکتوم بن بطی آل مکتوم (۱۸۳۳- ۱۸۵۲)،  سعید بن بطی آل مکتوم (۱۸۵۲- ۱۸۵۹)، حشر بن مکتوم آل مکتوم (۱۸۵۹- ۱۸۸۶)، راشد بن مکتوم آل مکتوم (۱۸۸۶- ۱۸۹۴)، مکتوم بن حشر آل مکتوم (۱۸۹۴ - ۱۹۰۶)، بطی بن سهیل آل مکتوم (۱۹۰۶- ۱۹۱۲)، سعید بن مکتوم آل مکتوم (۱۹۱۲ - ۱۹۲۹)، راشد بن سعید آل مکتوم (۱۹۵۸- ۱۹۹۰)، مکتوم بن راشد آل مکتوم (۱۹۹۰ - ۲۰۰۶)، محمد بن راشد آل مکتوم (۲۰۰۶ – تا امروز).

پیشینه دبی 3

 


دبی کنونی با تلاش و ممارست شیخ راشد بن سعید آل مکتوم (سال‌های حکومت: ۱۹۵۸ - ۱۹۹۰) شکل گرفت. در طی این سال ها دبی به  یک مرکز داد و ستد برای ایران و هند و در حال حاضر به صورت پل ارتباطی داد و ستد میان آفریقا و آسیای شرقی میانه تبدیل شده است. هم اکنون دبی به مکانی مطمئن و امن برای سرمایه‌گذاری تبدیل شده‌است.

پیشینه دبی 3