واژه دوبی تازی شده واژه «دو پی» پارسی  می باشد به معنی «دو بنیاد» که اشاره  به بنیاد شهر دوپی در دو سوی خور دارد.در دهه ۱۸۲۰ میلادی، دبی توسط مورخان بریتانیایی «الوصل» خوانده می شد.

ریشه نام دبی

 

به سبب سنت‌های شفاهی منطقه، تعداد کمی پرونده مربوط به فرهنگ تاریخی و افسانه‌ ای دبی موجود است که به صورت نوشته در آمده‌ است. به همین دلیل ریشه‌های واژه دبی در منابع عربی بسیار مورد مناقشه قرار دارد و تعبیر های مختلفی از نام دبی و ریشه دبی می شود. به گفته فدل هندهال (Fedel Handhal)، محقق تاریخ و فرهنگ امارات متحده عربی، کلمه دبی ممکن است از کلمهٔ «دَبا» بر گرفته شده باشد که اشاره‌ ای به جریان آهسته رودخانه قدیمی این شهر با نام خور دارد. بعلاوه از منظر احمد محمد عبید شاعر و محقق نیز ریشه کلمه دبی، دَبا است اما منظور از دبا نوعی ملخ بوده‌ است.