ایرانیان در زمینه های مسایل فرهنگی دارای سابقه ای طولانی بوده و همواره در زمینه موضوعات فرهنگی فعال و پر تلاش می باشند. امور فرهنگی شامل مسایل مختلفی همچون برگزاری اعیاد و مناسبت های مختلف که ایرانیان در این زمینه بسیار فعال می باشند. یکی از این مراکز فرهنگی که در امارات برای ایرانیان در نظر گرفته شده شورای فرهنگی است.

شورای فرهنگی ایرانیان مقیم امارات

در این شورا گروهی از مسئولین انتخاب شده از ارگانها و نهادهای دولتی مختلف نسبت به برگزاری بعضی مناسبت های ملی و مذهبی برنامه ریزی و تصمیم گیری می کنند. البته با وجود زحمات بسیاری که برای هماهنگی فعالیت های شورا شده است، ظاهرا متناسب با جمعیت ایرانی موجود در امارات ، برنامه ها مورد استقبال عمومی خوبی قرار نگرفته است.

شورای فرهنگی ایرانیان مقیم امارات

بی شک با یک آسیب شناسی درست و شرکت بیشتر اقشار مردمی می توان شرایط مناسب تری را برای ایرانیان اماراتی فراهم نمود.