ایرانیان مختلفی به دلایل گوناگون در کشور امارات مقیم بوده و در آن جا به زندگی خود مشغول می باشند. در این مطلب فعالیت های سیاسی آن ها را در کشور امارات بیان می کنیم. پیزی که واضح است، این نکته می باشد که خانواده های ایرانی در حال حاضر به دنبال یک زندگی آرام و بی دردسر در این سوی مرز می باشند و میل و علاقه ای به ایجاد درگیری ذهنی با امور و مسایل سیاسی ندارند.

 

فعالیت های سیاسی ایرانیان مقیم امارات

ولی برخی اوقات از چهره های سیاسی یا فرهنگی برای ایراد سخنرانی یا جلسات پرسش و پاسخ دعوت می شود. از طرف دیگر علاقه و تمایل ایرانیان مقیم امارات به حفظ رابطه با فامیل و اقوام و دوستان در ایران و رفت و آمد بدون هیچ گونه دردسر به وطن، سبب می شود آنان از هرگونه فعالیت سیاسی که تأثیر منفی در تردد به ایران داشته باشد ، پرهیز کنند.

فعالیت های سیاسی ایرانیان مقیم امارات
با وجود همه این مسایل ، هوشمندی و ذکاوت ایرانیان در هر جایی که باشند آنان را از اطلاع و پیگیری رویدادهای ایران و جهان بی نیاز نمی کند .