حضور صدها هزار نفر توریست ایرانی در سال  به کشور امارات و با توجه به حضور فعال ایرانیان در دبی و فرهنگ اصیل و جذاب ایرانی باعث شده تا ملیت های دیگر نیز با زبان و فرهنگ ایران آشنا گردند و آگاهی یابند. دلایل گوناگونی برای سفر ایرانیان به دبی وجود دارد ولی مهمترین دلیل علاقه گردشگران ایرانی برای سفر به دبی ، به دلیل نزدیکی مسافت آن به خاک ایران است.

دلایل علاقه ایرانیان برای حضور و اقامت در دبی

دبی شهری است که در همه نقاط آن می توان ایرانیان زیادی را مشاهده کرد، به رستوران های ایرانی رفت و مجله ها و عناوین فارسی  را در اماکن متعدد مشاهده نمود.

 دلایل علاقه ایرانیان برای حضور و اقامت در دبی
نکته جالب توجه این است که به علت زیاد بودن گردشگران ایرانی و عدم آشنایی بسیاری از آنها به زبان انگلیسی، می بینیم که تعدادی از دیگر ملیت های ساکن دبی نیز توانایی صحبت کردن به زبان فارسی را بدست آورده اند و قبل از ایرانیان بخواهید چیزی بگویند به زبان شیوای فارسی به مسافران ایرانی خوش آمد می گویند.