یکی از مکان هایی که برای بسیاری از خانواده ها با داشتن فرزندان کوچک بسیار مفید و ضروری است، وجود مهدکودک ها و مراکز آموزشی و گروه های آموزشی است که در هر شهری وجود آن ها لازم می باشد. شهر دبی نیز دارای مکان های مختلفی با امکانات گوناگون برای فرزندان کم سن و سال می باشد.

انتخاب مهدکودک

در حقیقت می توان گفت دبی محیط یادگیری گوناگونی شامل مهدکودک ها و گروه های بازی را با هدف ایجاد محیطی آرام و هیجان آور برای رشد اجتماعی و معنوی فراهم کرده است. تعداد زیادی از مهدکودک ها، کودکان تا سن 18 ماه را پذیرش می نمایند.

انتخاب مهدکودک

البته قابل ذکر است که هزینه ها بر اساس نوع مهدکودک و امکانات و تسهیلاتی که ارائه می نماید متغیر می باشد. وزارت امور اجتماعی در فوریه2010 وبسایتی را راه اندازی نموده که خدمات و مراکز کلیه کودکستان های امارات متحده عربی را فهرست کرده است.